Pokaż swoją EXTREMALNĄ pasję

Regulamin

**Regulamin Konkursu „Pokaż swoją EXTREMALNĄ Pasję!”**

1. **Okres trwania konkursu:** Konkurs trwa od 18 kwietnia 2024 roku do 24 kwietnia 2024 roku do godziny 15:00.

2. **Warunki uczestnictwa:** Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób zamieszkałych na terenie Polski, które ukończyły 13 lat. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. **Zasady konkursu:**
– Uczestnik musi zrobić zdjęcie prezentujące swoją pasję na tle charakterystycznych miejsc w Mysłowicach, Lędzinach lub okolicznych miastach.
– Zdjęcie należy opublikować na jednym z portali społecznościowych: Instagram, Facebook lub TikTok.
– W poście należy oznaczyć profil Extreme Time oraz dodać hashtag #ExtremeMysłowice lub #ExtremeLędziny.
– Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.
– Uczestnik może opublikować zdjęcie na więcej niż jednym portalu społecznościowym, ale każde zdjęcie będzie liczone jako osobna zgłoszenie.
– Każda osoba, która bierze udział w konkursie do 18 roku życia, musi mieć zgodę od rodziców. Jeśli rodzic opublikuje zdjęcie z dzieckiem, jest to traktowane jako zgoda na udział dziecka w konkursie.

4. **Nagrody:**
– Maksymalnie 10 osób, które zdobędzie największą ilość polubień na jednym z portali społecznościowych (Instagram, Facebook lub TikTok), będzie nagrodzonych.
– Nagrody obejmują koszulki Extreme oraz dodatkowe nagrody rzeczowe.
– Decyzja jury będzie ostateczna.

5. **Ogłoszenie wyników:** Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 25 kwietnia 2024 roku na naszych profilach w mediach społecznościowych.

6. **Zastrzeżenie dotyczące zmiany zasad:** Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w dowolnym momencie.

7. **Postanowienia końcowe:**
– Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu lub podejrzenia nieuczciwego postępowania.
– Uczestnicy oświadczają, że zdjęcia przesłane w ramach konkursu są ich własnością i nie naruszają praw autorskich innych osób.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia! 🌟